BMI kalkulator

BMI (indeks telesne mase) koristi se kao približni pokazatelj stupnja uhranjenosti osobe. Predstavlja odnos tjelesne mase u kilogramima i kvadrata tjelesne visine u metrima. Iako se učestalo koristi, ovaj parametar ima svoje manjkavosti i stoga se ne bi trebao koristiti kao jedini pokazatelj stupnja uhranjenosti. Naime, moguće je biti gojazan i imati adekvatnu tjelesnu masu i isto tako je moguće imati prekomernu tjelesnu masu i ne biti gojazan. Od samog broja kilograma važniji je sastav tijela tj. odnos masne i nemasne tjelesne mase. S toga se za praćenje napretka preporučuje mjerenje obujma.